Adwokatura Polska Owczarek § Poddębski Kancelaria Adwokacka
KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT
ANNA OWCZAREK-PODDĘBSKA

Łódź
KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT
ROBERT PODDĘBSKI

Łódź
FILIA
Łowicz
FILIA
Bełchatów

Specjalizacja

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz Klientów indywidulanych oraz podmiotów gospodarczych.

Kancelaria świadczy usługi prawne z zakresów:

 1. Prawo karne:
  • udzielanie porad prawnych oraz konsultacje dotyczące stanu prawnego,
  • obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi w sprawach karnych, wykroczeń, nieletnich oraz w postępowaniu wykonawczym,
  • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym,
  • reprezentowanie oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym,
  • reprezentowanie oskarżyciela prywatnego,
  • sporządzanie pism procesowych
   • prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia,
   • zażaleń,
   • apelacji,
   • kasacji,
   • wniosków o przerwę w wykonywaniu kary pozbawienia wolności,
   • wniosków o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
   • wniosków o dozór elektroniczny,
   • odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie.
 2. Prawo cywilne:
  • udzielanie porad prawnych oraz konsultacje dotyczące stanu prawnego,
  • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi,
  • reprezentowanie wierzyciela i dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym,
  • uczestnictwo w negocjacjach umów, mediacjach,
  • sporządzanie umów,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • windykacja należności,
  • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (zasiedzenie, służebności)
  • dochodzenie odszkodowań,
  • ochrona praw konsumentów,
  • sporządzanie pism procesowych
   • pozew,
   • odpowiedź na pozew,
   • pisma przygotowawcze z wnioskami dowodowymi,
   • sprzeciw i zarzuty od nakazu zapłaty,
   • apelacja,
   • zażalenie,
   • skarga kasacyjna,
   • skarga o wznowienie postępowania.
 3. Prawo rodzinne:
  • udzielanie porad prawnych oraz konsultacje dotyczące stanu prawnego z zakresu:
   • spraw rozwodowych,
   • separacji,
   • unieważnienia małżeństwa,
   • alimentów,
   • ustalenia oraz zaprzeczenia ojcostwa,
   • kontaktów z dzieckiem,
   • władzy rodzicielskiej,
   • podziału majątku,
  • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi,
  • sporządzanie pism procesowych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego.
 4. Prawo spadkowe:
  • udzielanie porad prawnych oraz konsultacje dotyczące stanu prawnego z zakresu:
   • stwierdzenia nabycia spadku,
   • działu spadku,
   • spraw dotyczących zachowku,
   • wydziedziczenia,
   • rozrządzeń spadkowych,
  • reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi,
  • sporządzaniepism procesowych w sprawach z zakresu prawa spadkowego.
 5. Prawo gospodarcze:
  • udzielanie porad prawnych oraz konsultacje dotyczące stanu prawnego,
  • reprezentacja przedsiębiorców przed sądami gospodarczymi,
  • tworzenie i rejestracja spółek,
  • obsługa organów spółek,
  • windykacja należności,
  • sporządzanie i opiniowanie umów,
  • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych.


Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie podczas spotkania z Klientem. Jego wysokość jest uzależniona m.in. od rodzaju zlecenia, stopnia zawiłości sprawy, nakładu pracy oraz terminu jego wykonania. Istnieje możliwość ustalenia wynagrodzenia w stawkach: kwotowych, godzinowych i ryczałtowych (stała obsługa prawna).